Om du är intresserad av att bli medlem ska du ta hjälp av en fadder, någon du känner som är medlem och som vill introducera dig i logen. Han kan ta med dig på följande aktiviteter:

  • En vänafton som logen har som ett informationsmöte till de som är intresserade av att bli medlem. Här får du information om logen och vad det innebär att vara medlem. Logen har två-fyra  vänaftnar per år.
  • En eller flera middagar som logen har efter logemöterna. Här får du lära känna bröderna som är med i logen och få en första gemenskap med dem.
  • Ta med dig på någon av de externa aktiviteter som logen genomför. Här är också ett tillfälle att lära känna bröderna.

För att bli medlem i vår loge, kontaktar du den broder du redan känner, alternativt tar du kontakt med någon av Logens  Ämbetsmän

Du kan även få mer utförlig information om Odd Fellow och vår loge på följande länk: www.oddfellow.se