Förutom den gemensamhet vi skapar genom logerelaterade aktiviteter och klubbaktiviteter har bröderna inom logen möjlighet att deltaga i separata initiativ såsom Golf, Bridge, Aktiesparande, pensionärsförening och så vidare. Vi försöker under denna rubrik beskriva dessa aktiviteter både för att sprida kunskap inom logen men också för att för nya potentiella bröder visa på vad mer man kan få ut av ett medlemskap i logen.

Informationen här är i initialt skede och endast del av Björnligans material finns inlagt för att testa fram vilket material och format är relevant.

 

Information om Seniorklubben och program för våren.