Saxat ur Logens arkiv

Logens första protokoll: Protokoll No 1 – B73

Logens Matrikel från 1968: matrikel_1968

En redogörelse för vilka som bildade vår loge och vem vår förste övermästare (eller hövding) var B73_stiftare Logens Stiftare

Storlogens cirkulär Nr 9 re: Odd Fellows Flaggan

I skåpet i källaren finns en mängd material, av vilket en del visas här (placera pekaren över bilden för text – klicka på bild för att visa större version):

Minnesplakett 121an 1989 Sjöfartstallrik Gerda Tallrik Berlin 1989 framsida     Tallrik Berlin 1989 baksida bok Svensk Sjöfart Sköld från Hamburg
Minnestallrik B52 Gävleborg 70 år Tallrik Hamburg Hommonia 100 år Tallrik Finska Storlogens Grundande 1984 Hälsning fr Vadstenalogerna

Fredrik Engelkes minnesanteckningar för Ceremoni-Mästaren

Kantat som skrevs till logens 10-årsjubileum, vilket högtidlighölls den 4 oktober 1929. Den framfördes även vid 25-årsjubiléet 30/9 1944.
Protokoll från klubben den 9 dec 1960 – nedtecknat av Julian Zedner.

Ämbetsmannainstallation B73 år 1934

Ämbetsmannainstallation B73 år 1934