Vad är Odd Fellow Orden?

Odd Fellow Orden är en religiöst och politisk obunden organisation som finns i hela världen med gamla traditioner. Norden är sedan länge Odd Fellows starkaste fäste och Sverige intar en ledande ställning. Här finns 280 manliga brödrarloger och kvinnliga rebeckaloger, med sammanlagt 40.000 medlemmar.

Logens värdegrund kan utryckas i orden Vänskap-Kärlek-Sanning som genomsyrar verksamheten i logen och som ligger till grund för brödernas utveckling i logen. De som är med i logen tror på någon form av ett högre väsen.

 

Frågor och svar om Odd Fellow Orden

 

Vad är en Orden?

En Orden är en sammanslutning av människor med gemensammma värderingar och intressen. Under medeltiden samlades människor ofta i gillen inom hantverk, för att se om sina intressen. Dessa gillen kallades ofta för Ordenssällskap.

Vad gör Odd Fellow Orden?

Odd Fellow Orden bedriver stor humanitär verksamhet i form av olika biståndsprojekt. Orden syftar till att fördjupa medlemmarnas medmänskliga egenskaper och höja den mänskliga karaktären.

Vad kan Odd Fellow Orden ge?

En medlem får en ny dimension i och mening med sitt liv. Vi kallar ibland Orden en ”högskola för den mänskliga karaktären”.

Hur är Odd Fellow Ordens inställning i religiösa frågor?

Odd Fellow Orden är religiöst obunden och tar inte ställning eller fördömer i religiösa frågor. Ingen religiös diskriminering förekommer under sammanträdena. Orden lämnar full frihet till den enskilde att leva med den religion eller livsåskådning som medlemmen känner sig hemma i.

Är Odd Fellow Orden en hemlig Orden?

Nej, det är en sluten Orden. Med det menas att man blir medlem på rekommendation av en som redan är medlem.