Logen har ett antal bröder som spelar Golf, och några gånger per år anordnas gemensamt spel.

Det bröder som har visat intresse har en egen grupp i bokningssystemet.

Nya bröder med Golf intresse anmodas anmäla detta till broder PS, som då ser till att informationen vidarebefordras till den som har ansvaret att uppdatera gruppen i bokningssystemet.

Medlemmar i gruppen och eventuella aktiviteter kommer du åt via: https://b73anmalan.herokuapp.com/groups/5