Ett ord från Logens ÖM:

Bröder i loge nr 73 Tre Länkar och besökare

Besökare.

Är du idag inte medlem i en Odd Fellow-loge så skulle jag vilja beskriva vårt syfte på följande vis, Odd Fellow vill främja att alla i samhället ska vara bröder och systrar som ger varandra stöd i livets alla skeden.

Det gör vi genom att själva försöka föregå med gott exempel och stim

ulera andra att göra likadant. Känn dig välkommen att kontakta mig på e-post om@73an.se.

Är du en Ordensbroder som är på tillfälligt besök eller arbetar i Stockholm, så är du hjärtligt välkommen att besöka oss. Vi finns i Ordenshuset på Västra Trädgårdsgatan 11 A vid Kungsträdgården. Vi har glädjen att se många besök av ordensbröder och som dessutom också gärna återkommer till vår loge, 73:an. Vi träffas kl. 18.30 första och tredje tisdagen under månaderna september-maj och en gång i juni och augusti. Hör av dig till ovanstående så berättar vi mer om vårt program.

Logebröder.

Det är ett nytt år med nya möjligheter och som jag hoppas blir lika bra som det som varit. Logen har fått många  nya bröder som förhoppningsvis kommer att tillföra oss ny energi och nya idéer och som sänker medelåldern i vår loge. Bröderna i logen är också mycket flitiga logebesökare och närvaron på våra logesammanträden har varit cirka 43%  som är bäst i vårt distrikt. TMU och klubbutskottet fortsätter med etiksammanträden, utflykter och trevliga klubbaktiviteter för att göra våra sammankomster innehållsrika, trevliga och gemytliga så att bröderna tycker det är intressant att vara med.

Logens Humanitära verksamhet har utvecklats en hel del under föregående år. Detta har visat sig bl.a. genom att insamlade medel nu ökar och ger logen större möjlighet att ge ekonomiska humanitära bidrag..

Du broder som kanske inte varit på våra sammanträden på ett tag, vi saknar dig och vill gärna se dig ibland oss igen, du är värdefull för logen och för oss bröder.

i Vänskap Kärlek Sanning

Övermästare,

Hans Larsson